MagyarEnglish
Hirdetés

Vállalási feltételek

Árajánlat és megrendelés
A megrendelési szándékot a Megrendelőnek írásban kell jeleznie. Bármilyen árajánlat (szóbeli vagy írásos) csupán ajánlattételnek minősül, amely akkor válik megrendeléssé, ha annak elfogadását a Megrendelő írásban jelzi. Az árajánlat normál határidős munka esetén az árajánlat kiadásának napján, sürgős munka esetén az árajánlat kiadásától számított 2 óráig érvényes.

Megrendelés lemondása
Meghiúsult megbízás esetén a már lefordított szöveg, valamint a még fordításra váró szöveg becsült fordítási díjának 30%-át számlázzuk ki.
Ha a Megrendelő a tolmácsolást a teljesítés kezdetét megelőző 24 órán belül mondja le, a megrendelt tolmácsolási szolgáltatás díjának 50%-át kiszámlázzuk. Ennek oka az, hogy a tolmács a kért időszakra előre lefoglalja magát és így más esetleges megbízásoktól elesik.

Előleg
A Megrendelő nettó 200 000 Ft értéket meghaladó megrendelés esetén az iroda résszámlája ellenében előleget köteles fizetni banki átutalással 2 munkanapon belül az iroda bankszámlájára. Az előleg összege a forrásnyelvi összkarakterszám 20 %-a. A megrendelést ebben az esetben az iroda akkor tekinti elfogadottnak, ha az átutalási megbízást a Megrendelő az irodának faxon megküldi.

Szóhasználat, stílus
Amennyiben a Megrendelő nem ad meg egyedi szóhasználatot ill. stílusigényt, a fordító/tolmács saját belátása szerint jár el. Amennyiben a forrásszövegben rosszul fogalmazott vagy értelmetlen szövegrészek vannak, úgy azt a fordításban nem javítjuk, de lehetőség szerint jelezzük Ügyfelünk felé.

Reklamáció
A fordítás ill. tolmácsolás minőségével kapcsolatos bármilyen reklamációt a fordítás átvételétől számított 5 munkanapon belül kell jelezni. A fordítási hiányosságokat, hibákat, lehetőleg a hiba jellegét a Megrendelő köteles a hibákra részletesen kitérve, azokat megindokolva írásban megjelölni. Stilisztikai javítások (módosítások), illetve sajátos szakkifejezések (különösen ágazati, ill cégen belül használt), amennyiben a Megrendelő ezt előzetesen nem közli, nem ismerhetők el fordítási hiányosságként.